Ценова листа сервиз

Ц Е Н О В А    Л И С Т А
на Правец Сервиз
Сервиз 1 – гр. София, ул. Галичица 37Б , тел: 02 / 442 79 19 , 0887 133304

Диагностика на лаптоп / десктоп 24 лв
Основна профилактика на лаптоп                                                              
(смяна на термопаста, профилактика на
вентилатор, замерване на температури)
60 лв
Основна профилактика на стационарен компютър                            
(смяна на термопаста, профилактика на
вентилатор, замерване на температури)
50 лв
Почистване със сгъстен въздух 36 лв.
Смяна на екран  36 лв.
Смяна на хард-диск  24 лв.
Смяна на клавиатура  36 лв.
Основно почистване и профилактика                                                      
на залят с течност лаптоп
120 лв.
Преинсталация на операционна система                                                
(инсталиране на драйвери и безплатни
програми. НЕ АКТИВИРАМЕ WINDOWS !)
48 лв.
Почистване на вируси 36 лв.
Презапояване на видео-чип  120 лв.

Всички цени са с ДДС и са само за труд.
Частите се заплащат отделно.

×