GDPR

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време въвежда по- високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.
Целта на настоящата брошура е да даде разяснения на някои ключови въпроси, които да подпомогнат практическото прилагане на Общия регламент. Тя е чисто информационен документ и не претендира за изчерпателност.
Комисията за защита на личните данни периодично ще актуализира тази информация и ще включва и допълнителни разяснения по други важни въпроси с практическа насоченост. Най-актуална информация може да бъде намерена на интернет страницата на Комисията www.cpdp.bg
АКО СТЕ ПАЗАРУВАЛИ ОТ НАС И СТЕ ОСТАВИЛИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ, МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ НИ ИМЕЙЛ НА gdpr@pravetz.bg
×